Bandsägemaschinen

Unser Sortiment

Bandsägemaschinen horizontal

Automat bis zu 400 mm
Danobat CR A AutomatDanobat CR A Automat

Bandsägemaschinen horizontal

Automat bis zu 420 – 1100 mm
Danobat CP AutomatDanobat CP Automat

Bandsägemaschinen horizontal

Halbautomat bis zu 650 – 1600 mm
Danobat CP HalbautomatDanobat CP Halbautomat

Gehrungsmaschine

Halbautomat bis zu 1200 x 700 mm
Danobat CPI DI HalbautomatDanobat CPI DI Halbautomat